Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề

Cuốn sách Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề giúp học sinh lớp 6 ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức môn tiếng Anh 6.

Sách dùng cho học sinh lớp 6 bồi dưỡng học sinh giỏi và làm tài liệu dành cho giáo viên.

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề

Sách bồi dưỡng HSG tiếng Anh lớp 6

Ebook Bồi dưỡng HSG tiếng Anh 6 theo chuyên đề chia thành 2 phần:

Phần một: ôn tập, củng cố và nâng cao kiến thức.

Phần hai: các bộ đề thi dành cho học sinh giỏi.

Đọc sách Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề:


* Download (click vào để tải về): Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 theo chuyên đề

Sách lớp 6 - Tags: ,