Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCS

Cuốn sách Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCS cung cấp cho các em học sinh những kiến thức và bài tập nâng cao tiếng Anh.

Trên nền tảng chương trình học tiếng Anh ở bậc trung học cơ sở, những kiến thức và bài tập trong ebook Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCS giúp các em làm quen với các dạng bài tập, cách tư duy và giải quyết vấn đề dành cho học sinh lứa tuổi 13 đến 16.

Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCS

Huỳnh Thị Ái Quyên – Nguyễn Quang Vịnh

Trong mỗi phần lí thuyết còn có một số bí quyết làm bài và một số mẹo tránh lỗi sai, mà tác giả, cũng từng là một học sinh chuyên tiếng Anh và giáo viên dạy chuyên tiếng Anh cung cấp.

Cuốn Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh THCS

gồm có 6 phần:

– Phần 1: Phonetics (Ngữ âm)

– Phần 2: Vocabulary (Từ vựng)

– Phần 3: Grammar (Ngữ pháp)

– Phần 4: Reading Comprehension (Đọc hiểu)

– Phần 5: Giới thiệu một số đề thi học sinh giỏi THCS

Phần cuối cùng là đáp án các bài tập và đề thi

Trong mỗi phần Ngữ âm, Từ vựng, Ngữ pháp, đều có các kiến thức cơ bản và nâng cao cho học sinh Trung học cơ sở và học sinh chuyên tiếng Anh và các bài tập đi kèm với mỗi vấn đề về lí thuyết.

Đọc sách Bồi dưỡng học sinh giỏi tiếng Anh trung học cơ sở

Ebook - Tags: ,