Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán THCS

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Toán trung học cơ sở (THCS) gồm các chuyên đề: số chính phương, phương trình nghiệm nguyên.

Và các chuyên đề: phương trình vô tỷ, hệ phương trình, bất đẳng thức (tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất), tứ giác nội tiếp, đường đi qua điểm cố định.

Các chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán THCS ôn thi học sinh giỏi cấp quận huyện, tỉnh thành phố.

* Link download (Tải về) Tài liệu bồi dưỡng HSG Toán THCS dưới đây.

*Chú ý: Cài thêm font chữ cho word để xem được tài liệu.

Ebook - Tags: ,