Bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 theo chuyên đề

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 gồm các chuyên đề: cơ học, điện học, quang học, nhiệt học, chuyển động, áp suất, công suất.

* Download (click vào để tải về) các chuyên đề bồi dưỡng HSG môn Vật lý 9 dưới đây:

1) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Cơ học

2) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Áp Suất – Áp Suất Chất Lỏng – Áp Suất Khí Quyển – Lực Đẩy Ac-Si-Met

3) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Công – Công Suất – Định Luật Về Công

4) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Quang học

5) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Nhiệt học

6) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Chuyển động cơ học – Vận tốc

7) Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý 9 phần Điện học

Vật lý 9 - Tags: , , ,