Các dạng bài tập vận dụng cao thể tích của khối đa diện

Tóm tắt lý thuyết cơ bản cần nắm và hướng dẫn phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm vận dụng cao (VDC / nâng cao / khó) thể tích của khối đa diện, phù hợp với đối tượng học sinh khá – giỏi khi học chương trình Hình học 12 chương 1 (khối đa diện và thể tích của chúng) và ôn thi điểm 8 – 9 – 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT môn Toán.

Các dạng bài tập trắc nghiệm VDC thể tích của khối đa diện:

A. LÍ THUYẾT

Công thức tính thể tích khối chóp, lăng trụ.
Các công thức hình phẳng cần nắm.
Nhắc lại cách xác định các góc trong không gian.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1. Thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy.
Dạng 2. Thể tích khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy.
Dạng 3. Thể tích khối chóp đều.
Dạng 4. Thể tích khối chóp biết trước một đường thẳng vuông góc với đáy.
Dạng 5. Thể tích khối chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc các cạnh bên, mặt bên cùng tạo với đáy những góc bằng nhau.
Dạng 6. Thể tích lăng trụ đứng.
Dạng 7. Thể tích lăng trụ xiên.
Dạng 8. Thể tích hình hộp.
Dạng 9. Tỉ số thể tích khối chóp.
Dạng 10. Tỉ số thể tích khối lăng trụ.
Dạng 11. Tỉ số thể tích khối hộp.
Dạng 12. Tách hình để tính thể tích.
Dạng 13. Phục hình và trải phẳng.
Dạng 14. Bài toán cực trị liên quan đến thể tích khối đa diện.
Dạng 15. Sử dụng thể tích để tính khoảng cách.

* Download (click vào để tải về): Các dạng bài tập VDC thể tích của khối đa diện dưới đây.

Hình học 12 - Tags: , ,