Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

Ôn tập lại lý thuyết và cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b cùng các dạng bài tập có liên quan có ví dụ lời giải chi tiết.

Các em cần nắm chắc dạng bài tập này nếu như muốn làm tốt bài thi toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

I. Lý thuyết

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b

II. Các dạng toán

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-1

III. Bài tập tự luyện

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-2

Cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y=ax+b-3

Đại số 9 - Tags: , ,