Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Phan Đình Giót năm 2019-2020

Đề kiểm tra chất lượng giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2019-2020 trường THCS Phan Đình Giót. Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề kiểm tra giữa HK1 Toán lớp 6 THCS Phan Đình Giót năm 2019-2020

Đề thi Toán lớp 6 - Tags: , ,