Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa bảng A tỉnh Nghệ An 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Hóa Học -bảng A, tỉnh Tây Ninh. Thời gian làm bài 150 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa bảng A tỉnh Nghệ An 2020-2021

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa bảng A tỉnh Nghệ An 2020-2021-1

Đề thi Hóa học 12 - Tags: , ,