Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021

Đây là bài thứ 4 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Hóa Học, tỉnh Tây Ninh. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Ngày thi 07/10/2020. Buổi thi thứ nhất.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021-1

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021-2

Ngày thi 08/10/2020. Buổi thi thứ hai.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021-3

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021-4

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021-5

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021Đề thi chọn HSG Hóa cấp tỉnh THPT Quảng Ninh 2020-2021 bảng A >>

Đề thi Hóa học 12 - Tags: , ,