Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021

Đây là bài thứ 3 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh năm học 2020-2021 môn Hóa Học, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề).

Ngày thi 03/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 6 câu.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021-1

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021-2

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa học tỉnh Thanh Hóa 2020-2021Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Tây Ninh 2020-2021 >>

Đề thi Hóa học 12 - Tags: , ,