Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa TP Hải Phòng 2020-2021

Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 12 THPT năm học 2020-2021 môn Hóa Học, thành phố Hải Phòng. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian giao đề).

Bảng B. Ngày thi 03/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 8 bài.

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa TP Hải Phòng 2020-2021

Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa TP Hải Phòng 2020-2021-1

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG Hóa cấp tỉnh THPT Quảng Ninh 2020-2021 bảng A

Đề thi Hóa học 12 - Tags: , ,