Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa học tỉnh Thanh Hóa 2020-2021

Đây là bài thứ 2 of 6 trong chuyên đề Đề thi HSG Hóa 12

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học lớp 12 tỉnh Thanh Hóa năm học 2020-2021. Thời gian: 180 phút (không kể thời giao đề).

Ngày thi 15/12/2020. Hình thức thi Tự luận gồm 10 câu.

Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa học tỉnh Thanh Hóa 2020-2021

Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa học tỉnh Thanh Hóa 2020-2021-1

Đề thi HSG lớp 12 môn Hóa học tỉnh Thanh Hóa 2020-2021-2

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi chọn HSG Hóa học lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021Đề thi chọn HSG lớp 12 môn Hóa tỉnh Khánh Hòa 2020-2021 >>

Đề thi Hóa học 12 - Tags: ,