Đề thi HK1 Địa lý 6 THCS Tứ Kì, Hải Dương 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lý lớp 6 trường THCS Tứ Kì, tỉnh Hải Dương, năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 45 phút.

Hình thức kiểm tra tự luận, gồm 3 câu.

Câu 1: Em hãy:

a. Cho biết vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời; hình dạng và kích thước của Trái Đất?

b. Dựa vào số ghi 1: 200 000 và 1: 6 000 000, cho biết 5cm trên bản đồ tương ứng với bao nhiêu km trên thực địa?

Câu 2: Hãy vẽ và xác định các phương hướng chính trên bản đồ?

Câu 3: Núi lửa và động đất là gì? Chúng có tác hại như thế nào đối với con người trên Trái Đất?

—– HẾT —–

Đề thi Địa lý 6 - Tags: , , ,