Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Mỹ Đức, Kiên Giang 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1, trường tiểu học Mỹ Đức, tỉnh Kiên Giang. Năm học 2015-2016. Thời gian làm bài 40 phút.

Câu 1: Đọc thành tiếng:

Bé Nhi bị cảm, trán hầm hập. Mẹ đã đắp khăn mát cho bé. Mẹ dặn chị Lan và các bạn đi thang gác thật nhẹ nhàng để bé ngủ.

Câu 2: Em đọc và đưa các tiếng sau vào mô hình:

Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 1 tiểu học Mỹ Đức, Kiên Giang 2015-2016

Câu 3: Viết.

1. Chính tả:

Thu về

Thu đã về, nắng nhẹ nhàng, lá cây vàng thẫm. Bầy sẻ lích rích rủ nhau xây tổ.

2. Bài tập: Điền vào chỗ trống:

a. (c/k/q):

…..ây đa;

…..uả cà

b. (ng/ ngh):

ngộ …. ĩnh

ngân …a

Đề thi tiếng Việt lớp 1 - Tags: , , ,