Đề thi HK1 Tiếng Việt lớp 3 tiểu học Bình Minh A, Hà Nội 2015-2016

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 3, trường tiểu học Bình Minh A, thành phố Hà Nội, năm học 2015-2016.

Đọc kỹ đoạn văn sau và chọn đáp án phù hợp cho mỗi câu hỏi phía dưới.

Câu 1 – 3: Đọc hiểu

CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN
Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn.

Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn sống sót, bảo:

– Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại ta sẽ có sức mạnh.
Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một cây lớn, kiến đỏ lại bảo:

– Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất mới được.
Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều có cái ăn.

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.

(Theo Truyện cổ dân tộc Chăm)

(Câu 1) Xưa kia, loài kiến sống như thế nào?

A.  Sống theo đàn.B.  Sống theo nhóm.
C.  Sống lẻ một mình.

(Câu 2) Kiến đỏ bảo những kiến khác làm gì?

A.  Về ở chung, sống trên cây, dự trữ thức ăn.
B.  Về ở chung, đào hang, dự trữ thức ăn.
C.  Về ở chung, đào hang, kiếm thức ăn hàng ngày.

(Câu 3) Câu nào dưới đây có hình ảnh so sánh?

A.  Đàn kiến đông đúc.B.  Người đông như kiến.
C.  Người đi rất đông.

Câu hỏi tự luận.

Câu 4:

CHUYỆN CỦA LOÀI KIẾN

Xưa kia, loài kiến chưa sống thành đàn. Mỗi con ở lẻ một mình, tự đi kiếm ăn. Thấy kiến bé nhỏ, các loài thú thường bắt nạt. Bởi vậy, loài kiến chết dần chết mòn.

Một con kiến đỏ thấy giống nòi mình sắp bị diệt, nó bò đi khắp nơi, tìm những con kiến còn sống sót, bảo:

– Loài kiến ta sức yếu, về ở chung, đoàn kết lại ta sẽ có sức mạnh.

Nghe kiến đỏ nói phải, kiến ở lẻ bò theo. Đến một cây lớn, kiến đỏ lại bảo:

– Loài ta nhỏ bé, ở trên cây bị chim tha, ở mặt đất bị voi chà. Ta phải đào hang ở dưới đất mới được.

Cả đàn nghe theo, cùng chung sức đào hang. Con khoét đất, con tha đất đi bỏ. Được hang rồi, kiến đỏ lại bảo đi tha hạt cây, hạt cỏ về hang để dành, khi mưa khi nắng đều có cái ăn.

Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.

Theo Truyện cổ dân tộc Chăm

1. Gạch một gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai (cái gì, con gì)? trong câu văn sau:
“Từ đó, họ hàng nhà kiến đông hẳn lên, sống hiền lành, chăm chỉ, không để ai bắt nạt.”

2. Bài đọc Chuyện của loài kiến khuyên chúng ta điều gì?

Câu 5: Chính tả (nghe viết)

Bài viết : Viết đầu bài và đoạn “Sáng hôm ấy…………. lững thững đằng sau.” Bài Người liên lạc nhỏ sách TV 3 tập 1 trang 112.

Câu 6: Tập làm văn:

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 6 đến 10 câu) giới thiệu về tổ em và các bạn trong tổ.

Đề thi tiếng Việt lớp 3 - Tags: , , ,