Đề thi HK1 Toán 11 tỉnh Nam Định 2020-2021

Đề khảo sát chất lượng học kì 1 môn Toán lớp 11 THPT tỉnh Nam Định, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề.

Ngày thi 21/12/2020. Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm và tự luận, mã đề 206.

Đề thi Toán 11 - Tags: , , ,