Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021

Đây là bài thứ 5 of 18 trong chuyên đề Đề thi HSG Địa lí 12

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Đề thi chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh. Môn Địa lí lớp 12.

Hình thức thi Trắc nghiệm và Tự luận. Mã đề 603. Ngày thi 06/03/2021.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-1

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-2

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-3

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-4

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-5

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Bắc Giang 2020-2021-6

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Địa lý lớp 12 thành phố Cần Thơ 2020-2021Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Thừa Thiên Huế 2020-2021 >>

Đề thi Địa lý 12 - Tags: ,