Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Đề thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý lớp 12 tỉnh Hải Dương năm học 2016-2017. Thời gian làm bài 180 phút (không kể thời gian phát đề).

Thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12. Môn Địa lí.

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Hải Dương 2016-2017

Cùng chuyên đề:

<< Đề thi HSG Địa lý lớp 12 tỉnh Quảng Nam 2013-2014

Đề thi Địa lý 12 - Tags: ,