Đề thi thử online 5 vào 6 môn Toán trường THCS Archimedes 2020

Đề thi thử online tuyển sinh vào cấp 2 trường THCS Archimedes, Hà Nội môn Toán năm học 2020-2021.

Đề thi gồm 20 câu. Hình thức thi trắc nghiệm và tự luận.

Đề thi thử online 5 vào 6 môn Toán trường THCS Archimedes 2020

Đề thi thử online 5 vào 6 môn Toán trường THCS Archimedes 2020-1Đề thi thử online 5 vào 6 môn Toán trường THCS Archimedes 2020-2

Đề thi 5 vào 6 - Tags: , , , , , , ,