Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020

Đề thi thử tốt nghiệp Trung học phổ thông lần 2 môn Toán, sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên, năm 2020. Thời gian làm bài 90 phút.

Đề thi chính thức gồm 50 câu trắc nghiệm. Mã đề 116.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020

Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020-1Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020-2Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020-3Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020-4Đề thi thử tốt nghiệp THPT lần 2 môn Toán tỉnh Thái Nguyên 2020-5

Đề thi THPT quốc gia - Tags: , , , , , ,