Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Hồng Bàng lần 2 năm 2021-2022

Đề thi thử vào lớp 10 môn Toán trường THCS Hồng Bàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, lần thứ 2, năm học 2020-2021.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đêgf.

Hình thức tự luận gồm 6 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Hồng Bàng lần 2 năm 2021-2022

Đề thi Toán vào 10 - Tags: