Đề thi thử vào 10 THPT môn Toán THCS Nguyễn Văn Huyên 2021-2022

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán trường THCS Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 90 phút. Ngày kiểm tra 04/6/2021. Hình thức Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 THPT môn Toán THCS Nguyễn Văn Huyên 2021-2022

Hướng dẫn:

Bài 1: ý 3

Đề thi thử vào 10 THPT môn Toán THCS Nguyễn Văn Huyên 2021-2022-1

Bài 3: câu 2 ý 2

Đề thi thử vào 10 THPT môn Toán THCS Nguyễn Văn Huyên 2021-2022-2

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,