Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa, năm học 2021-2022. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 4 tháng 6 năm 2021.

Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa năm học 2021-2022

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp ánĐề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp ánĐề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp ánĐề thi vào 10 môn Toán tỉnh Thanh Hóa 2021-2022 có đáp án Đề thi Toán vào 10 - Tags: