Đề thi vào 10 môn Toán TP Hà Nội 2006-2007

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT thành phố Hà Nội, năm học 2006-2007. Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Sở giáo dục và đào tạo thành phố Hà Nội. Môn thi Toán.

Bài 1. (2,5 điểm) Cho biểu thức P=\left[ {\dfrac{{a+3\sqrt{a}+2}}{{(\sqrt{a}+2)(\sqrt{a}-1)}}-\dfrac{{a+\sqrt{a}}}{{a-1}}} \right]:\left( {\dfrac{1}{{\sqrt{a}+1}}+\dfrac{1}{{\sqrt{a}-1}}} \right)

1. Rút gọn biểu thức P

;

2. Tìm a

để \dfrac{1}{P}-\dfrac{{\sqrt{a}+1}}{8}\ge 1.

Bài 2. (2,5 điểm) Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.

Một ca nô xuôi dòng trên một khúc sông từ A đến B dài 80~km, sau đó lại ngược dòng đến đia điểm C cách bến B72~km. Thời gian ca nô xuôi dòng ít hơn thời gian ngược dòng là 15 phút. Tính vận tốc riêng của ca nô biết vận tốc của dòng nước là 4~km/h.

Bài 3. (1,5 điểm) Tìm tọa độ giao điểm AB của đồ thị hai hàm số y=2x+3y=x^{2}. Gọi CD lần lượt là hình chiếu vuông góc của BA trên trục hoành. Tính diện tích tứ giác ABCD.

Bài 4. (3,0 điểm) Cho đường tròn (O) có đường kính AB=2R,C là trung điểm của OA và dây MN vuông góc với OA tại C. Gọi K là điểm tùy ý trên cung nhỏ BM,H là giao điểm của AKMN

1. Chứng minh rằng tứ giác BCHK là tứ giác nội tiếp ;

2. Tính AH\cdot AK theo R;

3. Xác định vị trí của điểm K để tổng KM+KN+KB đạt giá trị lớn nhất và tính giá trị lớn nhất đó.
Bài 5. (0,5 điểm) Cho hai số dương x,y thỏa mãn điều kiện x+y=2. Chứng minh rằng x^{2}y^{2}\left( {x^{2}+y^{2}} \right)\le 2

Đề thi Toán vào 10 - Tags: