Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán trường chuyên Phổ thông Năng khiếu – ĐH quốc gia TP Hồ Chí Minh, năm học 2021-2022 có lời giải, đáp án.

Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 26/5/2021.

Thầy Võ Quốc Bá Cẩn (giáo viên trường THCS Archimedes, Hà Nội) và Lê Viết Ân (giáo viên trường Phổ thông Năng khiếu) giải đề toán này:

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-1 Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-2 Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-3Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-4Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-5Đề thi vào 10 môn Toán chuyên Phổ thông Năng khiếu 2021-2022 có đáp án-6 Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,