Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Tân Định 2021-2022

Đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán THCS Tân Định, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, năm học 2021-2022.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể thời gian phát đề). Ngày kiểm tra 26/5/2021. Hình thức Tự luận gồm 5 bài.

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Tân Định 2021-2022

Gợi ý giải Đáp án

Bài 4c:

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Tân Định 2021-2022-1

Bài 5:

Đề thi thử vào 10 môn Toán THCS Tân Định 2021-2022-2

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,