Đề thi vào 10 chuyên Sử TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi môn Lịch Sử tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Sử, thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi chiều 17 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Lịch Sử thi theo hình thức tự luận, gồm 5 câu.

Đề thi chuyên Sử (Hồ Chí Minh) năm 2020:

Đề thi vào 10 chuyên Sử TP Hồ Chí Minh 2020-2021

Đề thi vào 10 chuyên Sử TP Hồ Chí Minh 2020-2021-1

Đề thi Lịch Sử vào 10 - Tags: , ,