Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn, thành phố Đà Nẵng, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 20 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Toán thi theo hình thức tự luận, gồm 7 câu.

Đề thi chuyên Toán THPT chuyên Lê Quý Đôn năm 2020 kèm lời giải:

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-1

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-2

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-3

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-4

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-5

Đề thi vào 10 chuyên Toán TP Đà Nẵng 2020-2021 có đáp án-6

Đề thi Toán vào 10 - Tags: , ,