Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Trị 2020-2021

Đề thi môn Toán chuyên tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 150 phút. Ngày thi 21 tháng 7 năm 2020.

Đề thi dành cho thí sinh thi chuyên Toán. Hình thức thi tự luận gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán chuyên tỉnh Quảng Trị 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: ,