Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Ninh Bình, năm học 2020-2021. Thời gian làm bài 120 phút. Ngày thi 17 tháng 7 năm 2020.

Môn thi Toán (công lập). Hình thức thi tự luận. Gồm 5 câu.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Bình 2020-2021

Đề thi Toán vào 10 - Tags: