Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 7 theo chuyên đề

Giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 7 gồm các chuyên đề: số hữu tỉ, tỉ lệ thức (dãy tỉ số bằng nhau), chứng minh chia hết, hình học.

Giáo án lớp 7 - Tags: , ,