Giáo án Đại số 7 (5 hoạt động)

Giáo án Đại số 7 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 7 tham khảo soạn giáo án.

CHƯƠNG I : SỐ HỮU TỶ – SỐ THỰC

Tuần1
Tiết 1 TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỶ

A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học sinh phát biểu được khái niệm số hữu tỷ, cách biểu diễn số hữu tỷ trên trục số, so sánh các số hữu tỷ. Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập số: N
2. Kỹ năng: Có kỹ năng biểu diễn chính xác các số hữu tỷ trên trục số, so sánh được các số hữu tỷ.
3. Thái độ: Cẩn thận tự tin, chính xác, khoa học.
4. Năng lực cần Hình thành: Năng lực tính toán, năng lực sử dụng ký hiệu
B. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên: Thước thẳng, mảnh bìa, hai bảng phụ
2.Chuẩn bị của học sinh: Thước thẳng, mảnh bìa. Ôn lại các kiến thức về lớp 6 : về phân số bằng nhau,t/c cơ bản của phân số, quy đồng mẫu các phân số, so sánh phân số, số nguyên, cách biểu diễn số nguyên trên trục số.
C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC :
-Đặt và giải quyết vấn đề
-Phương pháp đàm thoại
– Phương pháp dạy học hợp tác theo nhóm nhỏ
– Suy luận suy diễn từ ví dụ cụ thể nâng lên tổng quát
D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:
I.ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP.1′
II. KIỂM TRA BÀI CŨ:7′
GV: giới thiệu hệ thống chương trình toán lớp 7, quy định sách vở ghi, cách học, giới thiêụ chương trình.
HS1: Nêu định nghĩa phân số bằng nhau? Cho ví dụ về hai phân số bằng nhau.
HS2. Phát biểu và viết tổng quát tính chất cơ bản của phân số?

….

* Download (click vào để tải về): Giáo án Đại số 7 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Giáo án lớp 7 - Tags: ,