Giáo án Đại số 8 (5 hoạt động)

Giáo án Đại số 8 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 8 tham khảo soạn giáo án.

Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC.

TIẾT 1 §1. NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC.
A. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:- HS nêu lên được các qui tắc về nhân đơn thức với đa thức theo công thức:
A(B C) = AB AC. Trong đó A, B, C là đơn thức.
2. Kỹ năng: – HS thực hiện đúng các phép tính nhân đơn thức với đa thức có không quá 3 hạng tử & không quá 2 biến.
3. Thái độ – Rèn luyện khả năng suy luận, linh hoạt và sáng tạo.- Rèn luyện tính cẩn thận , chính xác khi giải toán
4. Phát triển năng lực: – Năng lực tính toán
II. CHUẨN BỊ
– GV: Bảng phụ ghi các bài tập ? , máy tính bỏ túi; . . .
– HS: Ôn tập kiến thức về đơn thức, quy tắc nhân hai đơn thức, máy tính bỏ túi; . . .
– Phương pháp cơ bản: Nêu và giải quyết vấn đề, hỏi đáp.
III. CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
B1. Ổn định lớp: KTSS (1 phút)
B2. Kiểm tra bài cũ: không.
B3. Bài mới:

* Download (click vào để tải về): Giáo án Đại số 8 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Giáo án lớp 8 - Tags: ,