Giáo án Hình học 9 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 9 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án.

Chương I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Tiết 1:MỘT SỐ HỆ THỨC VỀ CẠNH VÀ ĐƯỜNG CAO
TRONG TAM GIÁC VUÔNG

I. Mục tiêu:
Qua bài này giúp HS:
1. Kiến thức
-.Nhận biết cặp tam giác đồng dạng trong chứng minh hệ thức lượng
– Thiết lập được các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông và củng cố định lý Pitago.
– Vận dụng được kiến thức làm bài tập.
2. Kỹ năng
– Bước đầu vận dụng được kiến thức giải một số bài tập liên quan.
– Liên hệ được với thực tế.
3. Thái độ
– Nghiêm túc và hứng thú học tập, chú ý lắng nghe.
4. Định hướng năng lực, phẩm chất
– Năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp, năng lực tự học.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. Chuẩn bị:
– Gv : Phấn mầu, bảng phụ, thước thẳng, êke.
– Hs: Đồ dùng học tập, đọc trước bài.
III. Tiến trình dạy học:
1. Ổn định :(1 phút)
2.Kiểm tra bài cũ : (Thông qua).
3.Bài mới :

* Download (click vào để tải về): Giáo án Hình học 9 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Giáo án lớp 9 - Tags: ,