Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Vũ Hữu Bình

Đây là bài thứ 2 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 của tác giả Vũ Hữu Bình gồm 2 tập với các chuyên đề Toán nâng cao lớp 8.

Sách dùng cho học sinh khá giỏi yêu thích môn Toán và giáo viên bộ môn Toán 8 có thêm tài liệu tham khảo dạy học.

Cuốn sách gồm hai phần: Đại số 8 và Hình học 8.

Phần Đại số 8: gồm các chương I, II và ba chuyên đề :

– Một số phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

– Tính chia hết đối với số nguyên.

Tính chia hết đối với đa thức.
Phần Hình học 8: gồm các chương II, IV và hai chuyên đề :

– Tính các đại lượng

– Sử dụng công thức diện tích để thiết lập quan hệ về độ dài đoạn thẳng.

* Xem trực tiếp online hoặc download (click vào để tải về):

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 1

Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 tập 2

Cùng chuyên đề:

<< Các dạng bài tập Đại số 8 nâng cao thường gặpBài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 – Bùi Văn Tuyên >>

Sách lớp 8 - Tags: , , ,