Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8 – Bùi Văn Tuyên

Đây là bài thứ 3 of 4 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 8

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8, tác giả Bùi Văn Tuyên, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam là cuốn sách dành cho học sinh lớp 8.

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần Đại số 8 và Hình học 8:

Phần Đại số 8:

– Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

– Chương II: Phân thức đại số

– Chương III: Phương trình bậc nhất

– Chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần Hình học 8:

– Chương I: Tứ giác

– Chương II: Đa giác. Diện tích đa giác

– Chương III: Tam giác đồng dạng

– Chương IV: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

Đặc biệt trong cuốn sách này có các chuyên đề nâng cao Toán 8:

– Chuyên đề 1: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng một số phương pháp khác

– Chuyên đề 2: Số chính phương

– Chuyên đề 3: Phương pháp chứng minh bất đẳng thức

– Chuyên đề 4: Dấu của nhị thức bậc nhất

– Chuyên đề 5: Phương pháp diện tích

– Chuyên đề 6: Phương pháp tam giác đồng dạng

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online: Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 8

Cùng chuyên đề:

<< Sách Nâng cao và phát triển Toán 8 – Vũ Hữu BìnhBài tập hình học chương 3 nâng cao >>

Sách lớp 8 - Tags: , ,