Tổng hợp các câu hàm số thi THPT quốc gia từ 2017 đến 2020

Tổng hợp các câu hàm số trong đề thi THPT quốc gia môn Toán từ năm 2017, 2018, 2019 và thi tốt ngiệp THPT năm 2020 vừa qua.

Tài liệu sưu tầm trên internet. Có đáp án.

Giải tích 12 - Tags: , ,