Trọn bộ bài giảng powerpoint các môn các khối THCS

Trọn bộ bài giảng powerpoint tất cả các môn các khối trung học cơ sở (lớp 6, 7, 8, 9) được Trung tâm Gia sư Tiến Bộ chia sẻ dưới đây:

* Download (click vào để tải về) hoặc xem online dưới đây.

Bài giảng powerpoint Môn Âm nhạc các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Công nghệ các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Địa Lý các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn GDCD các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Hóa Học các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Lịch sử các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Mỹ thuật các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Ngữ Văn các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Sinh học các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Tiếng Anh các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Tin học các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Toán học các lớp 6, 7, 8, 9

Bài giảng powerpoint Môn Vật lý các lớp 6, 7, 8, 9

Giáo án - Tags: ,