26 đề tiếng Anh chuyên trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi

26 đề tiếng Anh trong cuốn sách này dùng cho học sinh trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng Anh.

Tác giả: Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thu Hiền, Phan Chí Nghĩa. Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Mỗi đề trong cuốn sách tương đương 100 câu hỏi, chia làm 4 phần như sau:

– Ngữ âm: gồm 5 câu hỏi trắc nghiêm về cách phát âm (nguyên âm, phụ âm, tập hợp âm), hoặc về trọng âm từ.

– Ngữ pháp – Từ vựng: gồm các bài tập trắc nghiệm và tự luận đa dạng cho phép kiểm tra toàn diện việc vận dụng các kiến thức ngữ pháp, mẫu câu, dạng từ, cách dùng từ… ở cấp độ câu và bài khóa.

– Kĩ năng đọc: gồm các bài kiểm tra đọc hiểu các thể loại khác nhau (trắc nghiệm và tự luận).

– Kĩ năng viết: gồm các bài luyện viết câu và viết bài (có kèm thêm một số bài viết mẫu).
Các bài luyện trong cuốn sách đều có kèm theo đáp án cụ thể, chắc chắn sẽ là một tài liệu hữu ích cho các em học sinh khá giỏi bậc THCS và các thầy cô giáo tham khảo.

Đọc 26 đề tiếng Anh chuyên trung học cơ sở bồi dưỡng học sinh giỏi

Ebook - Tags: ,