1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12

1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12 gồm các bài tập trắc nghiệm Lịch sử trong chương trình lớp 12, giúp học sinh ôn tập kiểm tra kiến thức.

Cuốn sách chia làm 2 phần Lịch sử thế giới và Lịch sử Việt Nam với các câu hỏi trắc nghiệm phù hợp với chương trình học tập của các em học sinh.

Đọc 1260 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 12

Ebook - Tags: ,