36 đề ôn luyện Ngữ văn 6 – Trần Đăng Nghĩa

36 đề ôn luyện Ngữ văn 6 dành cho các em học sinh lớp 6 và thầy cô giáo đang giảng dạy môn Ngữ Văn 6 có thêm tài liệu học tập.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần:

– Phần một: Đề ôn luyện

– Phần hai: Gợi ý – Đáp án

– Phần ba: Một số bài văn (đoạn văn) của học sinh.

Đọc sách 36 đề ôn luyện Ngữ văn 6 – Trần Đăng Nghĩa

Ngữ Văn 6, Sách lớp 6 - Tags: ,