108 bài toán chọn lọc lớp 6

108 bài toán chọn lọc lớp 6 là những bài toán được sưu tầm chủ yếu dành cho những học sinh khá, giỏi bồi dưỡng kiến thức môn Toán 6.

Nội dung cuốn sách bao gồm các bài toán về:

– Số tự nhiên

– Số nguyên

– Phân số

– Hình học

– Lời giải một số bài toán chọn lọc

*Download (click vào để tải về): 108 bài toán chọn lọc lớp 6 ở dưới đây.

Sách lớp 6 - Tags: ,