Sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6

Đây là bài thứ 2 of 11 trong chuyên đề Toán nâng cao lớp 6

Cuốn sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6 thuộc bộ sách Toán nâng cao và các chuyên đề dùng cho học sinh khá, giỏi bậc THCS.

Sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Tác giả Vũ Dương Thụy (chủ biên) & Nguyễn Ngọc Đạm – nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Nội dung cuốn sách Toán nâng cao & các chuyên đề Toán 6 gồm hai phần :

Phần thứ nhất: Toán nâng cao, gồm những bài lập được sắp xếp theo từng đề mục của chương trình. Các bài tập được lựa chọn, đa dạng về thể loại, phong phú về cách giải nhằm củng cố nhiều kiến thức, rèn luyện các kĩ năng, phát triển năng lực tư duy linh hoạt, sáng tạo phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh khá, giỏi lớp 6.

Phần thứ hai: Chuyên đề Đồng dư, trong đó giới thiệu khái niệm, ví dụ áp dụng và các bài tập để học sinh luyện tập, nhằm cung cấp thêm cho học sinh một trong những cách giải bài toán chia hết, tìm chữ số tận cùng của một số …

Download (tải về) sách Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6 pdf:

Tải dưới đây:

Cùng chuyên đề:

<< Các bài toán nâng cao về tập hợp số tự nhiên – Số học 6Cách giải dạng toán chia hết nâng cao lớp 6 >>

Sách lớp 6 - Tags: ,