Bài giảng online: quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

I.MỤC TIÊU:

  1. Kiến thức:

-HS nhận diện được góc và cạnh đối diện trong một tam giác

-HS nhận biết mối quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

-HS nhận biết cạnh lớn nhất trong tam giác vuông, tam giác tù

  1. Kĩ năng:

HS biết áp dụng kiến thức vào bài tập thực tiễn

  1. Thái độ:

HS hứng thú , muốn tìm hiểu về bài học mới

HS tham gia tích cực, hợp tác với giáo viên, hợp tác với các bạn trong các hoạt động nhóm

  1. Định hướng phát triển năng lực:

HS có cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề

HS có cơ hội phát triển năng lực giao tiếp toán học thông qua hoạt động nhóm, tương tác với giáo viên

  1. Định hướng phát triển phẩm chất:

Sự nhạy bén, linh hoạt trong tư duy

Tính chính xác, kiên trì

II.PHƯƠNG PHÁP,KĨ THUẬT,HÌNH THỨC,THIẾT BỊ DẠY HỌC

-Phương pháp và kĩ thuật dạy học: hoạt động nhóm, vấn đáp, thuyết trình

-Hình thức tồ chức dạy học: cá nhân, nhóm

-Phương tiện, thiết bị dạy học: bảng, máy chiếu

III.CHUẨN BỊ

  1. Chuẩn bị của GV: phiếu học tập, bài dạy powerpoint, các phần thưởng nhỏ khi HS làm bài đúng
  2. Chuẩn bị của HS: vở ghi chép, bút

…còn nữa

* Download (click vào để tải về): Bài giảng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác dưới đây.

Giáo án lớp 7 - Tags: ,