Giáo án Hình học 7 (5 hoạt động)

Giáo án Hình học 7 (gồm 5 hoạt động) được Trung tâm gia sư Tiến Bộ chia sẻ tới thầy cô giáo đang giảng dạy khối lớp 6 tham khảo soạn giáo án.

CHƯƠNG I : ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Tiết 1: Bài 1: HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
I. MỤC TIÊU
1.Kiến thức
HS nắm được thế nào là hai góc đối đỉnh, tính chất của hai góc đối đỉnh.
2.Kỹ năng
HS vẽ được góc đối đỉnh của một góc cho trước. Nhận biết được các góc đối đỉnh trong một hình. Bước đầu tập suy luận.
3.Thái độ
Nhiệt tình, tự giác trong học tập.
4.Định hướng năng lực và phẩm chất
Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực ngôn ngữ.
Phẩm chất: Tự tin, tự chủ.
II. CHUẨN BỊ
– GV: Chuẩn bị phiếu học tập, thước thẳng, êke
– HS: Đồ dùng học tập
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
2. Kiểm tra bài cũ (không kiểm tra)
3. Tiến trình bài học:

* Download (click vào để tải về): Giáo án Hình học 7 (5 hoạt động) file word dưới đây.

Giáo án lớp 7 - Tags: ,