Bài kiểm tra HSG Toán 10 trường THTP chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yến 2020-2021

Đây là bài thứ 1 of 5 trong chuyên đề Đề thi HSG Toán 10

Bài kiểm tra học sinh giỏi cấp trường lớp 10 THTP năm học 2020-2021, môn Toán, trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yến.

Ngày thi 22/01/2021. Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề).

Hình thức thi Tự luận gồm 5 câu.

Bài kiểm tra HSG Toán 10 trường THTP chuyên Lương Văn Chánh, Phú Yến 2020-2021

Cùng chuyên đề:

Đề thi HSG Toán lớp 10 trường THPT chuyên Lê Khiết 2019-2020 >>

Đề thi Toán 10 - Tags: