Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ – Ôn thi vào 10

Đây là bài thứ 15 of 25 trong chuyên đề Ôn thi vào lớp 10 môn Toán

Chia sẻ 71 bài tập chuyên đề Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ liên quan thường gặp trong đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán.

Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10

Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-1

Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-2

Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-3Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-4Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-5Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-6Bài tập: Rút gọn biểu thức và câu hỏi phụ - Ôn thi vào 10-7

(Phạm Văn Tuyên)

Cùng chuyên đề:

<< Dạng bài tìm điều kiện về nghiệm của phương trình bậc haiBài tập bất đẳng thức lớp 9 không chuyên >>

Đại số 9 - Tags: ,