Bài thơ tính diện tích, chu vi, thể tích các hình

Bài thơ tính diện tích, chu vi các hình hình học thường gặp: tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình tròn.

Và diện tích thể tích của hình lập phương, hình hôp chữ nhật.

Hình vuông

Muốn tính diện tích hình vuông

Cạnh nhân chính nó vẫn thường làm đây

Chu vi thì tính thế này

Một cạnh nhân bốn đúng ngay bạn à.

Tam giác

Diện tích tam giác sao ta
Chiều cao nhân đáy chia ra hai phần.

Hình chữ nhật

Diện tích chữ nhật thì cần

Chiều dài, chiều rộng ta đem nhân vào.

Chu vi chữ nhật tính sao

Chiều dài, chiều rộng cộng vào nhân hai.

Hình bình hành

Bình hành diện tích không sai

Chiều cao nhân đáy ai ai cũng làm.

Hình thang

Muốn tính diện tích hình thang

Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào

Xong rồi nhân với chiều cao

Chia đôi lấy nửa thế nào chẳng ra.

Hình thoi

Hình thoi diện tích sẽ là

Tích hai đường chéo chia ra hai phần.

Chu vi gấp cạnh bốn lần.

Hình lập phương

Lập phương diện tích toàn phần tính sao

Sáu lần một mặt nhân vào

Xung quanh nhân bốn thế nào cũng ra

Thể tích ta sẽ tính là

Tích ba lần cạnh sẽ ra chuẩn liền.

Hình tròn

Hình tròn, diện tích không phiền

Bán kính, bán kính nhân liền với nhau

Ba phẩy mười bốn nhân sau

Chu vi cũng chẳng khó đâu bạn à

Ba phẩy mười bốn nhân ra

Cùng với đường kính thế là xong xuôi.

Hình hộp chữ nhật

Xung quanh hình hộp dễ thôi

Tính chu vi đáy xong rồi nhân ra

Cùng chiều cao nữa thôi mà

Thể tích hình hộp chúng ta biết rồi

Tích ba kích thước mà thôi.

Tin tức - Tags: , ,