Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác

Để làm được bài tập có liên quan tới tính độ dài đoạn thẳng, chứng minh song song ta cần áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác.

Trước khi làm bài tập chúng ta cần ôn lại bài viết này: Định lý Talet trong tam giác, tính chất đường phân giác.

Dạng 1: Tính độ dài đoạn thẳng

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác-1

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác-2

Dạng 2. Chứng minh hai đường thẳng song song

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác-3

Dạng 3. Tính chất đường phân giác của tam giác

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác-4

Các dạng bài tập áp dụng định lý Talet và tính chất đường phân giác-5

Hình học 8 - Tags: , ,