Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ

Toàn bộ công thức Giải tích 12 mà các em học sinh 12 phải ghi nhớ là công thức: lũy thừa, logarit, đạo hàm, nguyên hàm, tích phân, số phức.

Ngoài ra có thêm các công thức tính cực trị, đơn điệu của hàm số, phương trình tiếp tuyến.

Tóm tắt công thức Giải tích 12

Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ
Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ
Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ
Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ
Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ
Công thức Giải tích 12 phải ghi nhớ

Giải tích 12 - Tags: , , ,